ชนแดนคลินิกการแพทย์แผนไทย

ชนแดนคลินิกการแพทย์แผนไทย 
 
Chondan  Medicine  Clinic  Thailand
 
ใบอนุญาตประกอบการ  เลขที่  67 1 08 0002 56
 
สถานที่ตั้ง 15 ม.4 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150  ติดริมทางหลวงหมายเลข 113  เพชรบูรณ์-พิจิตร  ตำแหน่งหลัก กม. 61   E-mail   chondan61@hotmail.com ,  chondan61@gmail.com
 
โทร. 056 923 227  ,   056 923 228
 
 086 332 0483  (กรุณานัดล่วงหน้า)
 
เปิดบริการรักษาฟรี  วันพุธ  9.00-17.00 น.

 

บนเนื้อที่ 12 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งคลินิก สถานที่ผลิตยา และพร้อมที่ดินอีก 100 ไร่  เพื่อปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพปราศจากยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาดูดซึมทุกชนิด และไม่ใช้ปุ๋ยอนินทรีย์  เพื่อใช้สำหรับผลิตยาของคลินิก รวมทั้งมีโครงการปลูกรีสอร์ต สำหรับผู้ไม่สะดวกในการเดินทางและที่พัก

    • กัมปนาท (เชิดศักดิ์) เตมียบุตร ใบอนุญาตที่ พท.ว.18641 KU35 2545-2552 ชมรมหมอศรนรินทร์ ที่จังหวัด ชลบุรี ให้การรักษาโรคเอดส์เป็นหลัก ก่อนจะมาเป็นหมอ ครั้งแรกค้นพบยารักษาโรคเบาหวา...
    • โครงการรักษาฟรี สำหรับ พระภิกษุ แม่ชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกอาการโรค ซึ่งต้องแสดงเอกสาร มีระยะเวลาบวช อย่างน้อย 1 พรรษาขึ้นไป ต้องมีสังกัดวัดและตรวจสอบได้ มีทั้งมาตรวจและรั...
    • อาการป่วย สาเหตุการป่วย การรักษาของแต่ละโรค มีรายงาน การเขียนมากมาย แต่ทางคลินิก เองก็มีวิธีวิเคราะห์เป็นส่วนตัวในแต่ละโรคนั้นๆ เพื่อเป็นแนวการจ่ายยารักษา เมื่อผลการร...