หน้าแรก

  หมอศรนรินทร์ กรุ๊ป  เริ่มต้นด้วยการรักษาโรคเอดส์เป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี  ด้วยการใช้ชื่อ  ชมรมหมอศรนรินทร์  ต่อมาเพิ่มการรักษาโรคอื่นๆมากขึ้น  จึงย้ายมาเปิดเป็นคลินิกที่จังหวัดปทุมธานี ชื่อ  ศรนรินทร์คลินิกการแพทย์แผนไทย    เพื่อสะดวกในการมารับการรักษา  และเริ่มเปิดสถานที่ผลิตยาแผนโบราณพร้อมกับคลินิกฯ   เพื่อผลิตยาใช้กับคลินิกของตนเองในชื่อ  ร้านหมอศรนรินทร์  สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 
       ในปีพ.ศ.  2554  เกิดน้ำท่วมใหญ่ ท่วมคลินิกและที่ผลิตยาสูงระดับอก ต้องหนีกลับไปชลบุรี และคัดเลือก เอายาที่ไม่เสียหายที่เหลือจากน้ำท่วมไปด้วยซึ่งก็มีไม่มากนัก  ต้องแบ่งยาให้เฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น  ผู้ที่อาการน้อยต้องหยุดรักษาชั่วคราวเพราะขาดแคลนยา  เมื่อน้ำลด  จึงไปซื้อที่ดินจังหวัด เพชรบูรณ์  และตั้งคลินิก ชื่อ  ชนแดนคลินิกการแพทย์แผนไทย  พร้อมกับเริ่มปลูกว่านผลิตยาเฉพาะที่หายาก  และทำสวนสมุนไพร   เพราะมีที่ดินจำนวนมากพอ   ต่อมาผู้ป่วยหลายรายบอกว่ามารักษาที่เพชรบูรณ์ไม่ไหวเพราะระยะทางไกลมาก  จึงกลับมาเปิดคลินิกเพิ่มที่ปทุมธานี  ในชื่อ  ชมดาวคลินิกการแพทย์แผนไทย 
      ผู้ป่วยที่รับการรักษาให้บรรเทาและหายป่วยแล้ว  ยังต้องการให้ตนเองแข็งแรงป้องกันการกลับมาป่วยอีก  และต้องดูดีทั้งผิวพรรณ  รูปร่าง  ซึ่งต้องปรุงยาพิเศษให้ใช้เป็นกึ่งเครื่องสำอางประกอบ  เมื่อใช้ได้ผลดีผู้ที่ไม่ได้ป่วยก็ขอใช้ด้วย  จึงเป็นแนวทางให้ผลิตเครื่องสำอางขายเป็นทางการ  จึงตั้งบริษัท  นากิลา จำกัด ขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ  แยกเป็นอีกสาขากับการผลิตยาของ ร้านหมอศรนรินทร์ 
      เพื่อนๆและคนรู้จักอยากจะเปิดคลินิกบ้าง  เพื่อขอใช้ยาที่ผลิตจากร้านหมอศรนรินทร์  และขอให้เป็นที่ปรึกษาด้วย  จึงเป็นแนวทางเปิดคลินิกเพิ่มในจังหวัดอื่นๆ  จะเริ่มเปิดที่เชียงใหม่  เป็นสาขาแห่งแรก  ในเร็ววันนี้  
ปัจจุบันงานที่ประจำ
1.  ร้านหมอศรนรินทร์ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  จ. ปทุมธานี
2.  ชนแดนคลินิกการแพทย์แผนไทย  จ.เพชรบูรณ์
3.  ชมดาวคลินิกการแพทย์แผนไทย  จ. ปทุมธานี
4.  กรรมการบริษัท  นากิลา (NAGILA )  จำกัด
5.  ที่ปรึกษา  คลินิกการแพทย์แผนไทย  จ.เชียงใหม่  กำลังก่อตั้งขอใบอนุญาต